IMG_70751 IMG_70832 IMG_71643 IMG_72324

เทคโนโลยี

เครื่องพิมพ์
เครื่องสล๊อต
เครื่องไดคัท
เครื่องทากาว
เครื่องพิมพ์เราสามารถพิมพ์กล่องได้ตาม ความต้องการของลูกค้าในการพิมพ์เรามี เครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย สามารถพิมพ์ได้หลายสี เรามีจำนวน 2 เครื่อง